Informatie over onze Coöperatie

De Coöperatie Zon op Leidschendam-Voorburg (ZonOpLV) is in april 2018 opgericht op initiatief van de Gemeente Leidschendam-Voorburg in samenwerking met Zon op Nederland, een koepel voor lokale energie-projectgroepen.

Zoals de naam aangeeft ligt de focus op gebruik van zonne-energie, maar ook andere vormen van duurzame energie zijn een optie.

Tot dusver heeft ZonOpLV één zonnestroomproject gerealiseerd en zoekt nu nieuwe mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen. Dat kan onder eigen vlag of in samenwerking met bedrijven of instellingen die hun eigen dak willen benutten. Heeft u suggesties voor een dak waar tenminste zo’n 100 zonnepanelen op passen, meld ons dit dan via de 'Contact' knop rechtsboven.

Een postcoderoos is het gebied dat alle postcodes direct rondom één bepaalde postcode omvat, inclusief die centrale postcode zelf. Zie ook: Postcoderoos verklaard.

Met de Postcoderoosregeling (fiscale benaming is de Regeling Verlaagd Tarief) kunnen particuliere kleinverbruikers projecten financieren waarin zij gezamenlijk zonne- en/of windenergie opwekken, zonder dat zij zonnepanelen of windmolens in eigen beheer hebben. Deze regeling biedt projectdeelnemers 15 jaar lang vrijstelling van energiebelasting over de geproduceerde zonne- of windenergie. De particulieren moeten wonen binnen de betreffende postcoderoos.

 

LET OP: Deze regeling gaat vervangen worden door de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE). Deze is nog niet definitief vastgesteld. Meer informatie vind u op de site van Energie Samen en wel hier.

In het project ‘De Dijsselbloem’ hebben nu 33 deelnemers certificaten gekocht.

Wanneer nieuwe daken worden gevonden en een nieuw project met zonnepanelen voldoende concreet is, wordt daarvoor de inschrijving geopend – en we laten dat natuurlijk duidelijk weten. Als inwoner van Leidschendam-Voorburg kunt u lid worden van de coöperatie en als u in de postcoderoos van dat project woont, kunt u zich (voor)inschrijven voor deelname en vervolgens certificaten kopen.

Aanmelden als lid kan via de knop ‘Gebruikerspagina Zon Op Nederland’, die doorlinkt naar de gebruikers-pagina van Zon op Nederland.

Als lid, wonend binnen de postcoderoos 2272, kunt u ook certificaten in het bestaande project kopen wanneer die beschikbaar komen als een deelnemer verhuist. (Certificaten verliezen hun waarde buiten het postcoderoos gebied).

De Regeling Verlaagd Tarief is voor 15 jaar gegarandeerd, maar de hoogte van de energiebelasting ligt niet vast. In het nieuwe Klimaat- en Energieakkoord (2018) is juist afgesproken dat de energiebelasting op elektriciteit zal dalen (en de energiebelasting op gas zal stijgen). De terugverdientijd van de investering is hierdoor niet te voorspellen, maar zal vermoedelijk langer zijn dan de 7 à 8 jaar die aanvankelijk werd ingeschat.

Niet alle energieleveranciers werken mee. Op de website van Zon Op Nederland staat een overzicht van welke energieleveranciers wel en niet meewerken aan de teruggave van de energiebelasting. Als u stroom betrekt van een energieleverancier die de postcoderoosregeling niet ondersteunt krijgt u geen teruggave van de energiebelasting. Bij leveranciers die wel meewerken èn een afspraak hebben met Zon Op Nederland verloopt de teruggave automatisch.

Wanneer u met uw certificaten meer stroom opwekt dan u verbruikt krijgt u alleen de energiebelasting over de door u verbruikte stroom terug; over het meerdere krijgt u geen energiebelasting terug.

Certificaten worden tot uw vermogen gerekend. U moet de waarde ervan als vermogen opgeven bij de jaarlijkse belastingaangifte.

Disclaimer: het rendement op certificaten kan tegenvallen (bijv. door een sterk dalende energiebelasting). De coöperatie is verplicht om projecten aan te melden bij de AFM, maar de coöperatie is niet vergunningsplichtig. Lees daarover het informatie memorandum en de AFM prospectus van de coöperatie met belangrijke informatie over het project.

Abonneer

Een goed begin

Hoe werkt de postcoderoosregeling

Leden en deelnemers

Waar moet u op letten

De certificaten van deelname vertegenwoordigen elk een vastgestelde jaaropbrengst; voor het bestaande project 250 kWh (het betreft dus niet individuele zonnepanelen...). Deze waarde kan worden verrekend met jaarlijkse energiebelasting (incl. btw) op de eigen energierekening.

Let op: iedereen met een stroomaansluiting krijgt van de overheid elk jaar een vast bedrag terug, aangeduid als ‘vermindering energiebelasting’. Dat bedrag is niet afhankelijk van uw verbruik (tot 10.000 kWh per jaar) en niet afhankelijk van deelname in een postcoderegeling.

De opgewekte stroom verkoopt ZonOpLV aan een energiebedrijf, nu (2020) is dit Greenchoice. De opbrengst wordt voor een belangrijk deel besteed aan onderhoud en verzekering van de installatie. Als er meer opbrengst is wordt deze naar rato van deelneming verdeeld onder de leden.

Goed om te weten: 250 kWh schone energie bespaart ca. 115 kg aan CO2.

Rekenvoorbeeld op grond van gegevens uit project De Dijsselbloem:

Certificaten, goed voor 250 kWh per jaar, kostten € 295,- per stuk
In 2020 bedraagt de energiebelasting 0,1183 euro per kWh incl. btw. (bron: https://www.vastelastenbond.nl/energie/energiebelasting-berekenen/). Over 2020 krijgt u 250 kWh x 0,1183 euro per kWh = 29,57 euro per jaar per certificaat terug. En dit gedurende een vastgestelde termijn van 15 jaar.

De geproduceerde stroom wordt voor ca. 6 ct per kWh verkocht. De opbrengst per certificaat is dan ca 15 euro. Deze opbrengst gaat naar de coöperatie, die er onderhoud, verzekering, beheer en administratie mee betaalt. Wat van de stroomopbrengst overblijft wordt onder de certificaathouders verdeeld.

Investering en opbrengst

Verdere informatie

Energie Samen: Brancheorganisatie voor duurzame energie-initiatieven van burgers, boeren en andere ondernemers.

www.energiesamen.nu/

 

HierOpgewekt: Kennisplatform voor lokale duurzame energie-initiatieven; publiceert de Lokale Energie Monitor: de jaarlijkse voortgangsrapportage van, voor en over energiecoöperaties en -collectieven in Nederland.

www.hieropgewekt.nl/

Privacyverklaring

Wilt u onze privacyverklaring lezen? Deze vindt u hier: Privacyverklaring Zon op Leidschendam-Voorburg.