Algemene Leden Vergadering

Algemene Leden Vergadering

2 november 2023

De Algemene Ledenvergadering is enthousiast bezocht. Alle aanwezigen en een aantal afwezige leden verleenden het bestuur decharge voor het gevoerde beleid in 2022. Het concept verslag van de ALV is naar de leden gestuurd. Op de eerstvolgende ledenvergadering kunnen vragen gesteld worden hierover en vraagt het bestuur goedkeuring voor het verslag.

Tijdens de LV blijkt dat ongeveer een derde deel van de leden interesse heeft om ook deel te nemen aan het nieuwe project.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *