Zon op Leidschendam-Voorburg Coöperatie U.A.

Zon op Leidschendam-Voorburg is er voor iedereen

Een goed begin

Zon op Leidschendam-Voorburg Coöperatie U.A. (ZonOpLV) is in april 2018 opgericht op initiatief van de Gemeente Leidschendam-Voorburg in samenwerking met Zon op Nederland, een koepel voor lokale energie-projectgroepen.

Zoals de naam aangeeft ligt de focus op gebruik van zonne-energie, maar ook andere vormen van duurzame energie zijn een optie.

ZonOpLV heeft succesvol 2 zonnestroomprojecten gerealiseerd. In 2024 hopen we het derde dak in productie te nemen. We zijn altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen. Dat kan onder eigen vlag of in samenwerking met bedrijven of instellingen die hun eigen dak willen benutten. Heeft u suggesties voor een dak waar tenminste zo’n 100 zonnepanelen bij kunnen, stuur een e-mail naar info@zonopl.nl of via knop ‘Contact‘ in het menu rechtsboven.

Voor projecten gestart na 1 april 2021 geldt de nieuwe PCR SCE (Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking). De regeling biedt een exploitatiesubsidie met een minimumprijs per kWh. De uitbetaling is afhankelijk van de prijs op energiemarkt en wordt uitbetaald aan de energiecoöperatie. De netto- opbrengsten van het project worden verdeeld onder de certificaathouders. Alle informatie over de nieuwe PCR SCE vind je via de verwijzingen op onze pagina De Subsidieregelingen & nadere info.

Leden en deelnemers

In het project Zon op Cascade hebben 33 leden certificaten gekocht. Met project Akkerlust erbij tellen we nu 50 leden/certificaathouders. De gerealiseerde opbrengst van de projecten wordt als goed ervaren.

Als er een mogelijkheid is voor een nieuw project op een dak in onze gemeente, wordt na een aantal stappen een business case gemaakt. Als de uitkomst positief is, wordt het project aan de leden ter goedkeuring voorgelegd. Bestaande en nieuwe leden kunnen vervolgens als bewoner van het betreffende postcode gebied (voor)inschrijven via Econobis op certificaten van het project.

Leden kunnen ook certificaten in bestaande projecten kopen, deze komen soms beschikbaar als een deelnemer verhuist of wenst te verkopen. Er kunnen wel specifieke voorwaarden gelden voor de diverse projecten.

Certificaten worden tot uw vermogen gerekend. U moet de waarde ervan als vermogen in Box 3 opgeven bij de jaarlijkse belastingaangifte.

Per jaar worden de subsidiebedragen van de nieuwe PCR SCE regeling bekendgemaakt en bij de start van het project staan deze voor 15 jaar vast. We berekenen aan het begin van een project een verwacht rendement en terugverdientijd gebaseerd op het subsidiebedrag.

Disclaimer: het rendement op certificaten kan tegenvallen (bijv. door een sterk dalende energiebelasting of lagere opbrengsten van de energiemaatschappijen, lagere subsidie). De coöperatie is verplicht om projecten aan te melden bij de AFM, maar de coöperatie is niet vergunning plichtig. Lees daarover het informatie memorandum en de AFM-prospectus van de coöperatie met belangrijke informatie over het project.

Statuten en andere documenten