Zon op Leidschendam-Voorburg Coöperatie U.A.

Zon op Akkerlust

“Zon op Akkerlust” is het tweede project van de coöperatie Zon op Leidschendam-Voorburg. Naast de exploitatiesubsidie die de coöperatie krijgt onder de nieuwe PCR-SCE regeling heeft de provincie Zuid-Holland heeft een projectsubsidie verleend aan boerderij Akkerlust om het dak van de wagenschuur ter beschikking te stellen voor een zonnestroominstallatie.

Projectgegevens

start productie: 14 maart 2022

Deelname:

20 certificaatdeelnemers hebben in totaal 180 certificaten

Zonnepanelen:

In totaal 162 zonnepanelen aangelegd door Zonnigdak vof uit Hazerswoude.

Opbrengst:

De geschatte opbrengst van de 162 panelen is 44,750 MWh wat natuurlijk bij zonnige jaren hoger kan uitvallen en bij minder zonnige jaren lager. De opgewekte groene stroom wordt afgenomen door Engie. Contract loopt 3 jaar tot 17-03-2025. In 2022 was het rendement voor de certificaathouders ruim 20%

Meer over Zon op Akkerlust