Zon op Leidschendam-Voorburg Coöperatie U.A.

Nieuw project: Zon op de Star

Het nieuwste project van ZonopLV is in Leidschendam-Zuid, op een loods van Int. Transportbedrijf Van Rijswijk aan de Star 11D. We mogen 234 zonnepanelen op het dak leggen van 425 Wp (Watt piekvermogen) Het totale vermogen is 99.450 Wp.

Bijna alle inwoners van Leidschendam, Voorburg en Stompwijk kunnen meedoen afhankelijk van uw postcode. Het project staat ook open voor inwoners van Bezuidenhout, Mariahoeve en Marlot in Den Haag en een deel van Wassenaar. Meedoen kan iedereen die woont in het postcodegebied. Je wordt eerst lid van Zon op Leidschendam-Voorburg (eenmalig €35 inschrijfkosten, geen contributie).

Neem deel voor €1 per kWh

De prijs per certificaat van 100 kWh is vastgesteld op €100.

Om de drempel voor deelname zo laag mogelijk te houden stelt het bestuur voor om de prijs vast te stellen op € 100,- per certificaat (van ±100 kWh). Kortom € 1 per kWh.

Het bestuur wil graag de inwoners van Leidschendam-Zuid zoveel mogelijk betrekken bij het project en stelt voor om deze inwoners bij inschrijving gratis lid te maken. Dat geldt ook voor de huurders van woningen van een woningbouwcorporatie.

Rendement
Het rendement komt op basis van bovenstaande gegevens gedurende 15 jaar uit op rond de 3% per jaar. Bij de rendementsberekening zijn de volgende uitgangspunten gebruikt.

  • De certificaten worden in 15 jaar afgeschreven naar 0.
  • Het rendement van de panelen wordt per jaar minder, na 15 jaar is dit 6% lager.

De prijs in de berekening is € 0,124 per kWh. Dit is de prijs van PCR-SCE subsidieregeling. Deze wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Als de prijs, die wij van onze afnemer ontvangen, hoger is dan 12,4 eurocent ontvangen we geen subsidie maar kan het rendement dus wel hoger worden.